Αεροδρόμια » Αεροδρόμιο Κώς

Αεροδρόμιο Κώς

Αεροδρόμια Αεροδρόμιο Κώς
Αεροδρόμιο Κώς

 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Κώ "Ιπποκράτης ", βρίσκεται στο χωριό Αντιμάχεια, σε απόσταση 27 χιλ. από το κέντρο της Κώ.

Η έναρξη λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Κω έγινε στις 4 Απριλίου 1964, με διάδρομο κατασκευασμένο από ανοικτού τύπου άσφαλτο, μήκους 1200 μέτρων και λάμπες νήσσης.

Τον Οκτώβριο του 1980 και μπροστά   στις αυξανόμενες ανάγκες της επιβατικής κίνησης, εγκαινιάστηκε ο νέος Αεροσταθμός, ενώ ο διάδρομος είχε επεκταθεί στα 2400 μέτρα ήδη από το 1973.

Το 1997 ένα νέο κτίριο αφίξεων προστέθηκε στις εγκαταστάσεις του Αερολιμένα.

Έτσι το συνολικό εμβαδόν των κτιριακών εγκαταστάσεων φτάνει τα 3000 τμ.

powered by travelDate